มลพิษภาคเหนือยังน่าเป็นห่วง แม่ฮ่องสอนหนักสุด

  
    
สถานการณ์มลพิษจากหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานพื้นที่ภาคเหนือยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนประสบมลพิษหนักที่สุด
นายภุชงค์ อินทสัมพันธ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในวันนี้พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนมีค่าเท่ากับ 170 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนที่จังหวัดเชียงรายมีค่าเท่ากับ 169 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนประสบมลพิษสูงสุดในวันนี้มีปริมาณฝุ่นละอองในอากาศสูงถึง 240 ไมโครกรัมต่อลูกบากศ์เมตร ขณะที่ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งขณะนี้ทั้ง 3 จังหวัดมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานติดต่อกันกว่า 2 สัปดาห์แล้ว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยรวม ซึ่งทุกฝ่ายกำลังหาทางแก้ปัญหาทุกวิถีทาง
สำหรับจุด Hot Spot ที่สามารถตรวจวัดได้จากภาพถ่ายผ่านดาวเทียมพบว่าพื้นที่อำเภอแม่วาง สันป่าตอง สันกำแพง แม่ริม และแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่ามีการจุดไฟเผาพื้นที่เกษตรเพิ่มด้วย ซึ่งจะต้องแก้ไขควบคุมมิฉะนั้นจะแก้ปัญหามลพิษไม่ได้
 
17 มีนาคม 2550 , 19:14 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่