การเผาใบยางนาเป็นส่วนหนึ่งของมลพิษที่ชาวสารภีประสบ

  
    
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุการเผาใบยางนา ต้นไม้เอกลักษณ์ของอำเภอสารภี เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชาวอำเภอสารภีได้รับผลกระทบจากภาวะมลพิษมากที่สุด
นายกองเอกวิลาส รุจิวัฒนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงกรณีที่มีข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ว่าประชาชนชาวอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะ หมอกควันมากที่สุดในพื้นที่โดยพบว่าประชาชนในอำเภอสารภีเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและภาวะโรคมะเร็งสูงสุด ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่หาคำตอบสำหรับเรื่องดังกล่าวในขณะนี้ โดยเห็นว่าอำเภอสารภีมีต้นยางนาที่เป็นเอกลักษณ์อยู่สองข้างทางเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งยางนาจะสลัดใบ ซึ่งประชาชนก็จะเผาทิ้งด้วยความเคยชินทุกวัน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าภาวะฝุ่นละอองในจังหวัดเชียงใหม่มีค่าเกินมาตรฐานและอยู่ในภาวะทรงตัว แม้ว่าจะมีมาตรการโปรยน้ำจากรถดับเพลิงเพื่อแก้ปัญหาภาคพื้นดิน ส่วนบนอากาศนั้นกองทัพอากาศได้นำเครื่องบินมาโปรยน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศโดยพบว่าฝุ่นละอองจะมากในช่วงเช้าและค่อย ๆ จางลงในช่วงสาย ขณะที่จุด Hot Spot ที่ตรวจพบก็เพิ่มขึ้นจึงได้มอบหมายให้ทุกอำเภอประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลและพื้นที่เพื่อขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาวัชพืชโดยเด็ดขาด ให้ขุดหลุมฝังหรือหาวิธีทำปุ๋ยหมักโดยเร็วที่สุด
 
20 มีนาคม 2550 , 11:54 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่