ยืนยันว่าปริมาณไฟฟ้าที่จะจ่ายให้กับประชาชนชาวเชียงใหม่ในช่วงฤดูร้อนเพราะปัจจุบันใช้จริงยังไม่ถึงครึ่ง

  
     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 เชียงใหม่ยืนยันว่าปริมาณไฟฟ้าที่จะจ่ายให้กับประชาชนในช่วงฤดูร้อนมีเพียงพอเพราะปัจจุบันใช้จริงเพียงร้อยละ 45 เท่านั้น
นายอุทัย พัฒนวีระกิจ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีประเทศไทยจะมีการใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนมาก โดยจากสถิติปี 2548 และ 2549 พบว่าช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 360 เมกกะวัตต์ต่อเดือน ซึ่งจะไม่มีปัญหาต่อการให้บริการเพราะขณะนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ยังมีความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าได้มากกว่านี้อีกกว่าเท่าตัว
ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ในช่วงระยะนี้อาจมีพายุฤดูแล้งเกิดขึ้นในประเทศไทย จึงขอให้ประชาชนดูแลความเรียบร้อยของต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะหักโค่นหรือล้มไปปะทะกับสายไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นเวลานานและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปได้
 
20 มีนาคม 2550 , 15:16 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่