ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการแก้ปัญหา หลังจากรัฐบาลประกาศให้เชียงใหม่เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน

  
    
หลังจากรัฐบาลประกาศให้เชียงใหม่เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน นาย กองเอกวิลาส รุจิวัฒนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โดยวันนี้ทางจังหวัดได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เช้าเพื่อร่วมหามาตรการทำงานอย่างเข้มข้น เพื่อแก้ปัญหาให้ลุล่วงเพราะปัญหามลพิษจากหมอกควันและฝุ่นละอองเกินมาตรฐานติดต่อกันนานเกือบ 20 วันแล้ว ขณะที่ล่าสุด มีข้อมูลว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางทางอากาศผ่านท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เริ่มลดจำนวนลง
ขณะที่ล่าสุดเทศบาลนครเชียงใหม่ได้นัดประชุมเพื่อวางมาตรการแก้ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นยาวนานในวันนี้เช่นกัน ข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือระบุว่า ภาคเหนือตอนบนอาจจะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ที่ส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะนี้ โดยอิทธิพลของพายุฤดูร้อนดังกล่าว อาจจะถึงภาคเหนือตอนบนในระยะวันสองวันนี้ ซึ่งหมายถึง หมอกควันและฝุ่นละอองจะถูกชะล้างไปด้วย
 
20 มีนาคม 2550 , 17:24 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่