เชียงใหม่ออกประกาศ2ฉบับ หลังรัฐบาลประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน

  
    
เชียงใหม่ออกประกาศ2ฉบับ หลังรัฐบาลประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยจะประกาศให้ทุกอำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติและมีการนำมาตรการกฎหมายมาบังคับใช้
นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควันปกคลุมจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2550 โดยมีหัวหน้าและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อหามาตรการแก้ปัญหามลพิษจากหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานติดต่อกัน20วัน ล่าสุดรัฐบาลได้ประกาศให้เชียงใหม่เป็นหนึ่งใน2จังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่จะออกประกาศตามประราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อเป็นการเตือนผู้ที่ยังลักลอบเผาป่า โดยนำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้ในทุกพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด และประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติมลพิษกรณีฝุ่นละอองเกินมาตรฐานทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า สำหรับมาตรการอื่นๆ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มร้อยละ20 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งศูนย์เพื่อดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันก็จะมีการแจกหน้ากากป้องกันมลพิษอย่างต่อเนื่อง และจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่าเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีไม่เพียงพอ โดยจะดำเนินการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งชุดปฏิบัติการป้องกันหมู่บ้านให้ร่วมทำงานแก้ปัญหาอย่างแข็งขัน
 
20 มีนาคม 2550 , 17:27 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่