ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  
    
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาปฏิบัติการคลี่คลายปัญหาไฟป่าและมลพิษเริ่มปฏิบัติการแล้ว
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง กองงานส่วนพระองค์เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าที่ยังไม่เบาบางลงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือซึ่งอยู่ในเกณฑ์อันตราย ก่อให้เกิดมลพิษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพสกนิกรและติดตามสถานการณ์มาโดยตลอด และเห็นสมควรให้ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อให้ไฟป่าลดความรุนแรงโดยเร็ว จึงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์ฝนหลวงภาคเหนือตอนบนยกระดับเป็นศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษ โดยนำเครื่องบินจากจังหวัดนครสวรรค์และหัวหินมาสมทบรวม 5 ลำ และเจ้าหน้าที่กองงานส่วนพระองค์มาปฏิบัติงานประจำจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยตั้งเป้าจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้ภายใน 1 เดือน
สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ได้นำเครื่องบิน Super King Air ที่สามารถบินปฏิบัติการเมฆเย็นในระดับความสูงเกินกว่า 20,000 ฟิต และสามารถปฏิบัติการ Super Sandwich ล่าสุดจากรายงานสภาพความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูงขึ้น และเมื่อวานที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกเล็กน้อยในพื้นที่อำเภอสันกำแพง ดอยสะเก็ดและสันทราย ซึ่งคาดว่าวันนี้น่าจะมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่ของเชียงใหม่ สำหรับผลการปฏิบัติงานครั้งนี้ กองงานส่วนพระองค์จะรายงาน online เข้าระบบไปที่ศูนย์ปฏิบัติงานฝนหลวงหัวหิน ถึงเครือข่ายกองงานส่วนพระองค์เป็นระบบ Real Time
 
20 มีนาคม 2550 , 17:29 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่