ปฏิบัติการฝนหลวงสำเร็จแล้ว มีฝนตกบางพื้นที่ของเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง

  
    
ศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงพิเศษประสบความสำเร็จในการทำฝนเทียม มีฝนตกบางส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปางเป็นครั้งแรกหลังจากประสบปัญหาหมอกควัน
หลังจากศูนย์ปฎิบัติการพิเศษภายใต้พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มามาปฎิบัติการทำฝนเทียมแก้ปัญหาไฟป่าและมลพิษ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง โดยในวันนี้(20มีค.) ได้ขึ้นปฎิบัติการจำนวน 15 เที่ยวบิน ในจำนวนนี้เครื่องบินซุปเปอร์คิงแอร์ ขึ้นปฎิบัติการเมฆเย็นจำนวน 2 เที่ยว ปฎิบัติการเมฆอุ่นจำนวน 13 เที่ยว ทำให้มาฝนตกลงมาทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่อำเภอจอมทอง อมก๋อย ดอยเต่าและอำเภอฮอด จังหวัดลำพูนทางตอนใต้ในพื้นที่อำเภอลี้ และอำเภอบ้านโฮ่ง และในพื้นที่ตอนใต้จังหวัดลำปาง ในอำเภอเถิน อำเภอเถินงาม และอำเภอแม่ พริก แม้ว่าในทั้ง 3 พื้นที่จะไม่ได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อน แต่ได้เกิดฝนตกลงมาเป็นครั้งแรกในรอบปี ส่งผลให้มลพิษจากหมอกควัน และฝุ่นละออง รวมทั้งไฟป่า ในบริเวณดังกล่าวหายไป นายสมชัย เรืองสิทธินฤภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบนกล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้(21มีค.) จะเตรียมปฎิบัติการฝนหลวงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความชื้นสัมพัสในพื้นที่ และก่อกวนกวนเมฆให้ฝนตกในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาปัญหามลพิษที่ยาวนานในขณะนี้
 
20 มีนาคม 2550 , 23:33 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่