เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจง การเผาตอซังและเศษวัชพืช เพื่อเพิ่มปุ๋ยในดินและลดค่าใช้จ่าย เป็นความเชื่อที่ผิด

  
    
เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจง การเผาตอซังและเศษวัชพืช ไม่ได้ช่วยให้ปุ๋ยในดินเพิ่มขึ้นหรือลดค่าใช้จ่าย แต่กลับทำลายอินทรีย์วัตถุในดินและส่งผลเสียสิ่งแวดล้อม
จากความเชื่อของเกษตรกรในภาคเหนือที่เห็นว่า การเผาตอซังและเศษวัชพืชจะช่วยเพิ่มปุ๋ยในดิน และเป็นการลดค่าใช้จ่ายนั้น นางละไมพร สายทอง เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความเชื่อที่ผิด ทั้งนี้ผลเสียจากการเผาซากพืช เศษวัสดุทางการเกษตร จะส่งผลให้ทำลายอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดิน ทั้งธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ทำลายโครงสร้างดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืชลง ทำลายแมลงควบคุมศัตรูพืชและ จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน อีกทั้งสูญเสียน้ำในดิน ทำให้อุณหภูมิที่ผิวดินสูงขึ้นและความชื้นในดินลดลง ก่อให้เกิดเขม่าควัน ฝุ่นละออง ก๊าซพิษ ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนและฝนแล้งและที่สำคัญต่างชาติจะใช้เป็น ข้อกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
ล่าสุด จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านให้รู้ถึงผลเสียของการเผาในที่โล่ง โดยจะแนะนำเรื่องการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุทางการเกษตรต่อไป
 
22 มีนาคม 2550 , 11:53 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – สุทธิดา สวท.เชียงใหม่