ยาเสพติดเข้าภาคอีสานและภาคกลางแทน ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านยังให้ความร่วมมือลดพื้นที่ปลูกฝิ่น

  
    
ขบวนการค้ายาเสพติดได้เปลี่ยนเส้นทางลำเลียงเข้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางแทน ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านยังคงให้ความร่วมมือแก้ปัญหาลดพื้นที่ปลูกฝิ่นเป็นอย่างดี
นายพิทยา จินาวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เปิดเผยถึงสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยว่า ภาพรวมของประเทศเมื่อเทียบกับปี 2546 การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดความรุนแรงลง อย่างไรก็ตามระยะปี -2 ปีนี้พบว่ายาเสพติดเริ่มกลับมาในบางพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของการลักลอบนำเข้ายาเสพติดนั้นพบว่าภาคเหนือลดลงอย่างมาก จากในอดีตที่พบว่ายาเสพติดไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 นำเข้าจากชายแดนภาคเหนือ แต่ขณะนี้พบว่าขบวนการค้ายาเสพติดได้เปลี่ยนเส้นทางเข้าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางแทน โดยเฉพาะจังหวัดสระแก้วและหนองคาย ที่มีการลักลอบนำเข้าทางชายแดน ในลักษณะซุกซ่อนมากับตัวบุคคล
รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยังกล่าวด้วยว่า ประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีความจริงใจในการแก้ปัญหา ทั้งจีน พม่า ลาวและกัมพูชา อย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นสูงที่สุดในโลกคืออาฟกานิสถาน รองลงมาคือพม่าและลาว ซึ่งจากข้อเท็จจริงนั้นแม้ว่าพม่าจะแสดงความจริงใจในการลดพื้นที่ปลูกฝิ่นจนหมดไป แต่ก็คงจะต้องใช้เวลาพอสมควร ขณะที่ลาวได้ลดพื้นที่ลงจำนวนมากในขณะนี้และคาดว่าจะปลอดฝิ่นภายใน 2 ปี ส่วนไทยนั้นขณะนี้ถือเป็นพื้นที่ปลอดฝิ่น ยังเหลือลักลอบปลูกน้อยมาก
 
22 มีนาคม 2550 , 11:55 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – สุทธิดา สวท.เชียงใหม่