กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยมลพิษจากหมอกควัน

  
    
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยมลพิษจากหมอกควันและฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในเชียงใหม่จำนวน900รายจาก5อำเภอ
นางศิริรัตน์ อายุวัฒน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นประธาน ในพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยชาวเชียงใหม่ที่ประสบภัยหมอกควันพิษ จำนวน900รายรายละ1พันบาท รวม9แสนบาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรีและผู้ตกในสภาวะยากลำบากจากอำเภอสันทราย สันกำแพง สันป่าทอง แม่ริมและอำเภอเมือง เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันประชาชนชาวเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันพิษส่งผลกระทบด้านสุขภาพร่างกายและดำเนินชีวิต สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตและยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขของจังหวัดเชียงใหม่ โดยชาวบ้านต่างกล่าวแสดงความขอบคุณในความห่วงใยของภาครัฐที่แก้ปัญหาทันท่วงที
สำหรับในวันนี้สภาพอากาศที่เชียงใหม่เข้าสู่ภาวะปกติ แต่ยังคงมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ประชาชนยังต้องควบคุมไม่ให้มีการเผาในที่โล่งต่อไป -----------------------------
 
22 มีนาคม 2550 , 12:24 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นิฏฐา สวท.เชียงใหม่