กำหนดจัดตลาดนัดศิลปะสล่าล้านนา ประจำปี 2550

  
     จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดตลาดนัดศิลปะสล่าล้านนา ประจำปี 2550 ระหว่าง 1-28 เมษายน 2550 นี้ที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมสล่าล้านนาและหอนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานตลาดนัดศิลปะสล่าล้านนา ต๋ามฮีต โตยฮอย สล่าเมือง ในระหว่างวันที่ 1-28 เมษายน 2550 นี้ที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะมีการเผยแพร่งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อประสมและหัตถกรรมประยุกต์จากสล่าในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนจำนวนมาก
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ในพิธีเปิดงานวันที่ 1 เมษายนนี้ เวลา 18.00 น.จะมีคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน และวันที่ 2 เมษายน จะมีพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมประจำปี 2550 อีกด้วย
 
22 มีนาคม 2550 , 15:08 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่