ผู้พิการสามารถรับบริการขาเทียมจากมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยไม่มีเงื่อนไข

  
     มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ให้บริการทำขาเทียมกับผู้พิการทุกคนโดยไม่จำกัดหรือมีเงื่อนไขใด ๆ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้พิการผ่านทางมูลนิธิได้
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เทอดชัย ชีวะเกตุ เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนคริน ทรา บรมราชชนนี ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ทางมูลนิธิได้จัดทำขาเทียมสำหรับผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ด้อยโอกาสโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา และไม่คิดมูลค่า รวมทั้งหน่วยทำขาเทียมเคลื่อนที่ก็ได้ออกให้บริการตามท้องถิ่นชนบท โดยตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมาได้ดำเนินการไปแล้ว 50 จังหวัด เป็นขาเทียมประมาณ 20,000 ขา ส่วนที่สำนักงานจะมีผู้มาขอรับบริการประมาณวันละ 20 คน ซึ่งทางมูลนิธิได้ให้การช่วยเหลือโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี กล่าวด้วยว่า ทางมูลนิธิได้มีการประดิษฐ์คิดค้นชิ้นส่วนขาเทียมทุกชนิดขึ้นใช้เอง ซึ่งมีราคาเพียง 1 ใน 10 ของการนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้ห่วงเปิดฝากระป๋องเครื่องดื่มก็เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตชิ้นส่วนบางส่วนของขาเทียมได้ ผู้มีจิตกุศลสามารถบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้พิการกับทางมูลนิธิ และสามารถนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้ด้วย สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-5311-2271-3
 
22 มีนาคม 2550 , 15:09 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่