ตำรวจภูธรภาค5 ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมได้เกือบ 40 คัน ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 สั่งเข้มงวดกวดขันขบวนการโจรกรรมรถให้หมดสิ้น

  
    
พลตำรวจโทกิตติธัช เรือนทิพย์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และคณะ แถลงข่าวผลการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมได้ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจยึดคืนมาได้จำนวน 38 คัน จากยอดแจ้งหายทั้งหมด 83 คัน โดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวว่า นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 จนถึงปัจจุบันพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนนั้นมีรถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมกว่า 250 คันและสามารถจับกุมได้เพียง 60 คัน ส่วนใหญ่เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่จะถูกโจรกรรมมากที่สุดคิดเป็นกว่าครึ่งของจำนวนรถที่หายไป โดยได้สั่งการให้แต่ละสถานีดำเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัด ตรวจสอบรถที่จอดทิ้งไว้ และไม่มีหลักฐาน นำมาตรวจสอบกับโปรแกรมฐานข้อมูลในการตรวจสอบโจรกรรมรถที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ และประสานพื้นที่อื่นในการติดตามสกัดจับขบวนการโจรกรรมรถ
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ยังกล่าวด้วยว่าที่ผ่านมาได้มีการจับกุมขบวนการโจรกรรมรถจักรยานยนต์รายใหญ่ได้ที่จังหวัดลำพูน ส่วนรายอื่นนี้นมักเป็นกลุ่มย่อยที่มีการจ้างขับขี่ไปส่งตามแนวชายแดนจังหวัดตากเพื่อส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ได้กำชับให้ดูแลเป็นพิเศษพื้นที่ที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ อีกทั้งหอพักต่าง ๆ เพื่อดูแลป้องกันรถหายด้วย
 
23 มีนาคม 2550 , 09:22 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่