กรมป่าไม้จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีเพื่อกระจายกล้าไม้คุณภาพสู่ผู้ประกอบการภาคเอกชน

  
    นายวิชัย แหลมวิไล อธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องกล้าไม้คุณภาพ สู่ความสำเร็จการปลูกป่า ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ การสัมมนาในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกล้าไม้และการปลูกป่า เพราะที่ผ่านมาประเทศไทยมีการปลูกไม้เศรษฐกิจมีค่าเช่นสัก ประดู่ ยูคาลิปตัสมากแต่ไม่ได้กำไรเท่าที่ควรเพราะต้นที่ปลูกนั้นไม่ใช่กล้าไม้พันธุ์ดี กรมป่าไม้จึงต้องการสร้างความเข้าใจถึงการคัดเลือกกล้าพันธุ์ที่ดีเพื่อให้ได้รับผลผลิตที่คุ้มค่า
อธิบดีกรมป่าไม้ได้กล่าวว่าที่ผ่านมากรมป่าไม้ได้มีการผลิตกล้าไม้คุณภาพมาโดยตลอด แต่ไม่ได้มีการเผยแพร่สู่ภาคเอกชนอย่างแพร่หลาย ทำให้ผู้ประกอบการไม่ได้รับกล้าไม้คุณภาพดี เมื่อนำไปปลูกแล้วจะได้ผลผลิตที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
สำหรับเนื้อหาในการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยหัวข้อกล้าไม้คุณภาพ สู่ความสำเร็จการปลูกป่า,การปรับปรุงพันธุ์ไม้ สู่ความสำเร็จการปลูกป่า,แนวทางการพัฒนากล้าไม้คุณภาพและการวางแผน การพัฒนาและการบริหารจัดการเพื่อผลิตกล้าไม้คุณภาพ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาคือข้าราชการกรมป่าไม้ระดับ 3-8 ทั่วประเทศจำนวน 130 คน มีระยะเวลาการสัมมนาทั้งหมด 3 วัน ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2550
 
23 มีนาคม 2550 , 11:48 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่