อุตสาหกรรมในประเทศไทยก้าวหน้าแน่ หากมุ่งเน้นที่ธุรกิจSME

  
    
รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยืนยัน ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยก้าวหน้าแน่ หากมุ่งเน้นที่ธุรกิจSMEและพัฒนาผู้ประกอบการให้เพิ่มขีดความสามารถ
จากการปรับเปลี่ยนทิศทางของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ผ่านมา นายปราโมทย์ วิทยาสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ออกมาแสดงความเห็นว่า ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยจะมีทิศทางอย่างก้าวหน้าต่อไปได้นั้น ควรจะต้องมุ่งเน้นที่การอยู่รอดของธุรกิจ SME และพัฒนาผู้ประกอบการให้เพิ่มขีดความสามารถของตนเอง โดยให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการค้าขายและวิธีการที่จะสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รู้ถึงกระบวนการการผลิตของสินค้านั้นๆ ทั้งนี้ผู้ประกอบการก็ควรจะเลือกผลิตสินค้าที่ประเทศเพื่อนบ้านไม่ทำการผลิต เพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันทางด้านการค้าระหว่างประเทศด้วยกันเอง
รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยังกล่าวต่ออีกว่าเชียงใหม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะมีศูนย์ SME ทั้งนี้ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการที่ดี ทำอย่างประหยัดและหาลูกค้าไว้รอระหว่างก่อสร้างซึ่งจะทำให้การดำเนินงานไปได้ด้วยดี
 
23 มีนาคม 2550 , 16:33 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ - สุทธิดา สวท.เชียงใหม่