นศ.กลุ่มชาติพันธุ์ร้องขอให้สอบผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติลุ่มน้ำโขงล่วงละเมิดทางเพศ

  
    
กลุ่มนักศึกษาชาติพันธุ์ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอให้เร่งรัดสอบสวนผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติลุ่มน้ำโขงละเมิดสิทธิมนุษยชนและล่วงละเมิดทางเพศ
นักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ ปกาเกอญอ ลีซู ลาหู่ ดาราอ้าง ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 1 ของสาขาชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สถาบันชาติพันธุ์และสันติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยนางสาวรัชนี นิลจันทร์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายเสน่ห์ จามริก ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอให้เร่งรัดติดตามสอบสวนผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติลุ่มน้ำโขงเพิ่มเติมกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้บริหารสถาบันชาติพันธุ์และสันติศึกษาใน 3 ประเด็นหลักคือ การหลอกลวงให้นักศึกษาหลงเชื่อว่าจะได้รับทุนการศึกษาแต่ไม่ได้รับ การล่วงละเมิดทางเพศนักศึกษาสาวกลุ่มชาติพันธุ์หลายคน และการใช้อำนาจหน้าที่เกินขอบเขต โดยกล่าวหาว่าผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติลุ่มน้ำโขงมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมาโดยตลอดและก่อนหน้านี้ทางกลุ่มได้ยื่นเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่ยังไม่มีความคืบหน้า ขณะเดียวกันเห็นว่าทางมหาวิทยาลัยมีการปกป้องคนผิดโดยอนุญาตให้ผู้กระทำผิดไปบวชในวัดแห่งหนึ่ง ทางกลุ่มไม่พอใจจึงได้มายื่นเรื่องซ้ำขอให้ทบทวนติดตามเร่งรัดแก้ปัญหาให้โดยด่วน
ทางด้านนายเสน่ห์ จามริก ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกล่าวว่าจะเร่งรัดเรื่องดังกล่าวให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อสืบหาข้อเท็จจริงให้เร็วที่สุด
 
23 มีนาคม 2550 , 16:33 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – สุทธิดา สวท.เชียงใหม่