การท่องเที่ยวภาคเหนือปลายปีนี้มีแนวโน้มดีขึ้น

  
    การท่องเที่ยวภาคเหนือในช่วงปลายปีนี้มีแนวโน้มดีขึ้น ในขณะที่ ททท.เน้นเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นบรรยากาศ
นายจุณพงศ์ สาระนาค ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนือเขต 1 กล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของภาคเหนือในช่วงปลายปี 2548 นี้ว่าน่าจะเป็นไปด้วยดี ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นคือไนท์ซาฟารี และมีงานใหญ่ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกคือเทศกาลลอยกระทง ในที่นี้ยังรวมไปถึงงานลอยกระทงสายที่จังหวัดตากและงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัย ในขณะที่บรรยากาศอื่นก็เป็นใจ บ้านเมืองมีความสงบ ผู้คนเป็นมิตร ภัยธรรมชาติแม้จะมีบ้างก็ผ่านไปแล้ว เหล่านี้น่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวทางภาคเหนือมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ยังมีโครงการที่จะจัดกิจกรรมอื่นเสริมจากงานเทศกาลที่มีอยู่เพื่อเพิ่มเวลาในการท่องเที่ยวให้ยาวขึ้นไปอีก
ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนือเขต 1 กล่าวถึงปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำคัญของการท่องเที่ยวขณะนี้คือราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมาก อาจทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยลดจำนวนลงบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พบว่านักท่องเที่ยวได้ใช้วิธีเดินทางร่วมกันในรถตู้คันเดียว ซึ่งก็เป็นทางออกที่ดีอีกทางหนึ่งสำหรับการท่องเที่ยว
 
, อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม //// 18 กันยายน 2548