จังหวัดเชียงใหม่ประกาศยกเลิกภาวะภัยพิบัติฉุกเฉินจากภาวะมลพิษหมอกควันแล้ว

  
    
จังหวัดเชียงใหม่ประกาศยกเลิกภาวะภัยพิบัติฉุกเฉินจากภาวะมลพิษหมอกควัน ภายหลังสภาพอากาศดีขึ้นแล้ว
นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แถลงต่อผู้สื่อข่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศยกเลิกพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ตามอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่สภาวะอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้นอย่างมาก จนล่าสุดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เคยเกินมาตรฐานลดลงอยู่ในระดับปกติ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระราชทานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษ ชุดอุปกรณ์ดับไฟป่าและถุงยังชีพพระราชทาน อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนและประชาชนร่วมทำงานและลดการเผาในที่โล่งโดยเด็ดขาด ทำให้สภาพอากาศดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว จึงได้ประกาศยุติภาวะภัยพิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่าสำหรับมาตรการแก้ปัญหา ยังคงต้องดำเนินต่อไป ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยจะสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ถึงสภาวะอากาศที่ดีขึ้น ส่งเสริมการลดการเผาขยะและวัชพืช บังคับใช้กฎหมาย ประชาสัมพันธ์ผ่านชุดปฏิบัติการตำบล ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักทุกครัวเรือน กรณีไม่มีพื้นที่ให้ไปใส่ที่บ่อกลางของชุมชน โดยมีสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักแก่ประชาชน ส่งเสริมการทำเชื้อเพลิงจากกิ่งไม้ ใบไม้อัดแท่ง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะส่งรถไปรับกิ่งไม้ ใบไม้แห้งถึงบ้านประชาชน อีกทั้งดูแลพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ง่ายต่อการเกิดไฟไหม้ และทำความเข้าใจให้ประชาชนรู้โทษของการเผาในที่โล่ง ที่สำคัญจะน้อมนำเอาแนวโครงการในพระราชดำริมาปรับใช้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย
 
23 มีนาคม 2550 , 16:37 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – สุทธิดา สวท.เชียงใหม่