ผู้สื่อข่าวฝรั่งเศสเข้าปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

  
    ผู้สื่อข่าวฝรั่งเศสเข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
นายธงชัย วงษ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับผู้สื่อข่าวสายการเมืองและเศรษฐกิจของฝรั่งเศส ประกอบด้วยนางซิกตีน ลียง ดูฟูร์ (Sixtine Leon-Dufour) ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เลอฟิกาโคร์ (Le Figaro) และ นางโดมินิค ลาการ์ด (Dominique Lagarde) ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เลคแพรส (L’Express) โดยทั้งสองได้ให้ความสนใจซักถามเกี่ยวกับศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจรวมทั้งการท่องเทียวระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส
นายจุณพงศ์ สาระนาค ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวภาคเหนือเขต1 กล่าวว่าการมาศึกษาข้อมูลของผู้สื่อข่าวทั้งสองนี้น่าจะมีการนำข้อมูลไปเผยแพร่ยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี
สำหรับผู้สื่อข่าวจากฝรั่งเศสทั้งสองคนเป็นแขกรับเชิญของกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2550 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยและความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อสภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจไทยในประเทศฝรั่งเศสโดยการนำเสนอผ่านสื่อในสังกัด
 
24 มีนาคม 2550 , 11:36 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ - นิฏฐา สวท. เชียงใหม่