ผู้ว่าพบประชาชนทาง สวท.เชียงใหม่ เน้นย้ำการป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศในระยะยาว

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ออกรายการผู้ว่าพบประชาชนทาง สวท.เชียงใหม่ เน้นย้ำการป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศในระยะยาว
นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกอากาศรายการผู้ว่าพบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ระบบเอฟเอ็ม 93.25 เมกกะเฮิร์ซ เมื่อเวลา 09.10 – 10.30 น.ของวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2550 นี้ โดยเรื่องที่เน้นย้ำเป็นพิเศษคือเรื่องมลภาวะทางอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแม้ขณะนี้จะเข้าสู่ภาวะปกติจนสามารถประกาศยุติพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว แต่ก็ยังคงต้องมีการดูแลกวดขันอย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหานี้กลับมาอีก โดยเฉพาะป้องกันระยะยาว เพราะเดือนในห้วงระยะเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปีจะมีปัญหาหมอกควันที่ต้องประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้งดการเผารวมทั้งแก้ปัญหาเป็นระบบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า สำหรับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนที่มีการเผาป่าเช่นการทำไร่เลื่อนลอยหรือเก็บหาของป่านั้น จะต้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปดูแลและส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม เช่นการทำนาแบบขั้นบันไดหรือการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อให้มีอาชีพที่มั่นคงและไม่กลับมาเผาป่าอีก
 
24 มีนาคม 2550 , 12:27 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่