งานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้ว

  
    
งานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้ว มีผู้ประกอบการผ้าทอและหัตถกรรมในภาคเหนือร่วมออกร้านกว่า 400 คูหา
นายปราโมทย์ วิทยาสุข อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 9” ภายใต้แนวคิดธรรมชาติรังสรรค์ ซึ่งงานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 23 มีนาคม -1 เมษายน 2550 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม่ เป็นงานที่รวมผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการทอผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า อีกทั้งงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครอบครัว ในท้องถิ่นชนบทของจังหวัดในภาคเหนือ กว่า 400 รายร่วมแสดงและจำหน่ายให้กับผู้สนใจในราคาย่อมเยา เป็นการกระจายรายได้ เปิดตลาดใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสินค้าพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มไทย สร้างความตื่นตัวในการแต่งผ้าไทยรองรับเทศกาลสงกรานต์
กิจกรรมในงานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาตินอกจากจะมีการออกร้านจำหน่ายผ้าทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผู้ประกอบการนับร้อยรายแล้ว ยังมีการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม การแสดงนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา การจัดกาดมั่วจำหน่ายอาหารพื้นเมือง และการส่งเสริมฝึกอาชีพระยะสั้นอีกด้วย
 
24 มีนาคม 2550 , 21:11 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –สุทธิดา สวท.เชียงใหม่