ผลการเลือกตั้งประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่สมัยที่ 16 ได้คนเก่าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

  
    นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่สมัยที่ 16 เป็นวาระที่สองแบบไร้คู่แข่ง
ตามที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2550 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่สมัยที่ 16 ประจำปี 2550-2551 ที่โรงแรมดิเอ็มเพรสช่วงบ่ายวันนี้ (24 มี.ค.50) มีวาระการประชุมที่น่าสนใจประกอบด้วย การพิจารณารายงานกิจกรรมประจำปี 2549 การพิจารณารับรองงบดุลประจำปี 2549 งบเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2548-2549 การแก้ไขข้อบังคับ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการเลือกตั้งกรรมการหอการค้าสมัยที่ 16 แทนชุดเก่าสมัยที่ 15 ที่หมดวาระลง โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
สำหรับกระบวนการในการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจำนวน 31 คน ปรากฎว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 34 คน จึงมีผู้ไม่ได้รับการเลือกตั้งเพียง 3 คนเท่านั้น จากนั้นคณะกรรมการทั้ง 31 คนที่ได้รับการเลือกตั้งได้จัดการประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นประธาน รองประธานและตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับกำหนดเสร็จสิ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ผลการเลือกตั้งประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่สมัยที่ 16 ประจำปี 2550-2551 ปรากฎว่านายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานหอการค้าสมัยที่ 15 ยังคงได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกเป็นวาระที่ 2 ติดต่อกัน และจะเป็นวาระสุดท้ายเนื่องจากข้อบังคับกำหนดไว้ว่าประธานจะสามารถดำรงตำแหน่งได้เพียง 2 วาระเท่านั้น ทั้งนี้ก่อนการเลือกตั้งนายณรงค์นับเป็นผู้ที่ได้รับการคาดหมายจากหลายฝ่ายว่าจะได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานอีกสมัย เนื่องจากในระยะที่ดำรงตำแหน่งในรอบปีที่ผ่านมามีผลงานค่อนข้างเด่นชัด และยังไม่เห็นว่าจะมีกรรมการคนใดเหมาะสมมากกว่านี้
 
24 มีนาคม 2550 , 22:22 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่