สรุปการปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 มี.ค.

  
    
สภาพอากาศและสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ แย่ลงกว่าวันที่ผ่านมา โดยมีฟ้าหลัวและมีหมอกควันเพิ่มมากขึ้น
นายสมชัย เรืองสิทธินฤภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบนเปิดเผยถึงสรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2550 พบว่า ลักษณะอากาศทั่วไปในตอนเช้า มีฟ้าหลัวมากกว่าเมื่อวาน ค่าอนุภาคของหมอกควันที่เล็กกว่า 10 ไมครอน ตามพื้นที่ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ได้เพิ่มขึ้น โดยที่ศูนย์ราชการวัดได้ 145 ไมโครกรัม/ลบ.เมตร และที่โรงเรียนยุพราช วัดได้ 159 ไมโครกรัม/ลบ.เมตร ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัดได้ 244 ไมโครกรัม/ลบ.เมตร และจังหวัดเชียงรายวัดได้ 153 ไมโครกรัม/ลบ.เมตร สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน ได้นำเครื่องบินโปรยสารสูตรแกนเย็นและสูตรเย็นจัดในบริเวณพื้นที่ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม จากผลการสังเกตด้วยสายตาขณะปฏิบัติการและผลตรวจเรดาร์ ยังไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่ปฏิบัติการ แต่อย่างใด
 
26 มีนาคม 2550 , 16:08 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   สุธิดา จูฑะกาญจน์ นิสิตฝึกงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย