จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดประชุมพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารจัดการจังหวัด

  
     นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ตามที่ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดเชียงใหม่ และที่ปรึกษา รวมทั้งคณะกรรมการอำนวยการและบูรณาการตามกลุ่มภารกิจ โดยหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งได้แบ่งการบริหารงานตามกลุ่มภารกิจเป็น 4 กลุ่ม โดนทางจังหวัดกำหนดจัดประชุมพิจารณ์แนวทางการบริหารจัดการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2550 นี้ ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โดยได้เชิญตัวแทนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้ความเห็นตลอดระยะเวลา 3 วัน
สำหรับแต่ละกลุ่มภารกิจทั้ง 4 กลุ่ม ยังได้มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญไว้คือ ด้านเศรษฐกิจ 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านสังคม 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และด้านการบริหารจัดการ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นได้ในวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด
 
26 มีนาคม 2550 , 19:52 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่