กรมวิชาการเกษตรเลื่อนกำหนดเปิดพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกออกไปเป็นวันที่ 5 พฤษภาคมนี้ ไม่เปิดในช่วงสงกรานต์เพราะเกรงจะทำให้พื้นที่ภายในเสียหาย

  
    
นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการพื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 พื้นที่ 470 ไร่ ว่า จากเดิมที่มีแผนว่าจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น ล่าสุดที่ประชุมกรมวิชาการเกษตรได้ข้อสรุปว่าจะชะลอการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมออกไป โดยจะยังไม่เปิดให้เข้าชมในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพราะช่วงเวลาดังกล่าวนักท่องเที่ยวเล่นสาดน้ำสงกรานต์ หากเปิดให้เข้าไปด้านในแล้วจะคุมได้ยากและอาจจะเกิดความเสียหายต่อพื้นที่ เช่น หอคำหลวง และแปลงไม้ดอกได้ อย่างไรก็ตามจะมีการจัดนิทรรศการที่บริเวณลานเนินราชพฤกษ์ จะแสดงภาพเมื่อครั้งจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ ภาพถ่ายในปัจจุบันภายในสวนเป็นเช่นไร และภาพของอนาคตว่าพื้นที่ดังกล่าวจะออกมาในลักษณะเช่นไร ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ที่เนินราชพฤกษ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่วนวันที่จะเปิดที่แท้จริงนั้นอาจจะเริ่มเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันฉัตรมงคล หรือวันที่ 5 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยังกล่าวด้วยว่าขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติงบประมาณปรับปรุงสวนจำนวนประมาณ 40 ล้านบาท
 
27 มีนาคม 2550 , 16:18 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่