เทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่เป็นสงกรานต์ย้อนยุควัฒนธรรมล้านนา และ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  
    
นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายจุณพงษ์ สาระนาค ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือเขต 1 ร่วมแถลงข่าวการเตรียมการจัดประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ หรือ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2550 โดยปีนี้จะเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีล้านนา งดเว้นอบายมุขและสิ่งมึนเมาทุกชนิดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่าสงกรานต์เชียงใหม่ปีนี้จะเป็นประเพณีย้อนยุคที่นำวัฒนธรรมล้านนามาแสดงให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส จะควบคุมไม่ให้มีการขายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบคูเมือง และถนนสายหลัก ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่งกายพื้นเมืองไม่แต่งกายไม่สุภาพ และร่วมเล่นน้ำสงกรานต์โดยไม่ใช้อุปกรณ์ฉีดน้ำแรงดันสูง คาดว่านักท่องเที่ยวจะประทับใจอย่างแน่นอนด้วยกิจกรรมที่จัดเตรียมไว้อย่างพร้อมเพรียงทั่วทั้งเมืองระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนนี้
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่าขณะนี้มลพิษทางอากาศในเชียงใหม่ดีขึ้นตามลำดับ อันเนื่องมาจากความร่วมมือของประชาชนในการงดเผาในที่โล่ง ซึ่งคาดว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์อากาศเชียงใหม่จะปลอดมลพิษอย่างแน่นอน ดังนั้นเทศบาลนครเชียงใหม่จึงจะไม่จัดสงกรานต์เฉพาะกิจลดมลพิษตามแผนเดิมที่วางไว้ โดยสงกรานต์เชียงใหม่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 เมษายนเหมือนทุกปี
 
27 มีนาคม 2550 , 16:18 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่