ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะยังไม่ประกาศภาวะภัยพิบัติฉุกเฉินซ้ำในพื้นที่เชียงใหม่ หลังพบสภาวะอากาศดีขึ้นตามลำดับ

  
    
นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงสภาวะหมอกควันที่ปกคลุมจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้ว่า ขณะนี้สภาวะมลพิษลดความรุนแรงลงโดยวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก วัดได้ 127 และ 128 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตามลำดับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศยกเลิกภาวะภัยพิบัติฉุกเฉินไปแล้วเมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การกลับมาของมลพิษครั้งนี้ไม่รุนแรงมาก และไม่จำเป็นต้องประกาศภาวะภัยพิบัติซ้ำ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อแก้ปัญหามลพิษ ขอให้นักท่องเที่ยวมั่นใจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ได้ทำหนังสือถึงส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งองค์กรบริหารส่วนตำบล ให้ทำงานเชิงรุก แก้ปัญหามลพิษหมอกควัน ทั้งนี้จากการรายงานสภาพอากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือตอนบนระบุว่า ฝนจะตกในวันที่ 28-31 มีนาคมนี้ ซึ่งจะทำให้มลพิษหายไปในที่สุด
 
27 มีนาคม 2550 , 16:19 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่