จังหวัดเชียงใหม่เตรียมนำเฮลิคอปเตอร์ ออกประกาศเตือนเกษตรกรบนพื้นที่สูงให้ยุติการเผาพื้นที่เกษตร หลังมลพิษกลับมาเป็นครั้งที่ 2 ในขณะนี้

  
    
นายกองเอก วิลาส รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควันปกคลุมเชียงใหม่ หลังจากที่สภาวะอากาศในเชียงใหม่กลับมาเป็นมลพิษอีกครั้ง ในวันนี้เข้าเป็นวันที่ 3 แล้ว โดยรับฟังรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมลพิษกลับมาอีกครั้ง เพราะยังคงพบชาวบ้านโดยเฉพาะเกษตรกรบนพื้นที่สูงตามภูเขา ยังคงเผาวัชพืชเพื่อทำการเกษตรโดยที่ผ่านมา แม้จะมีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศชี้เป้า จุดที่เกิดการเผา แต่บางแห่งไม่สามารถติดตามได้หรือเข้าพื้นที่ได้ยากในภาคพื้นดิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เน้นว่า น่าจะมีการติดเครื่องขยายเสียงไปกับเฮลิคอปเตอร์และประกาศให้ผู้ที่เผาในที่โล่งโดยเฉพาะบนภูเขาได้รู้พร้อมแจ้งโทษ หากยังฝ่าฝืนเผาอีกจะดำเนินโทษตามกฎหมาย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้ จุด Hot spot ในพม่ายังมีอยู่มาก อาจจะเสนอขอให้รัฐบาลเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านให้ความร่วมมือเพื่อยุติการเผาพื้นที่เกษตร ซึ่งจะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายที่จะไม่ก่อมลพิษเพิ่มขึ้น
 
27 มีนาคม 2550 , 16:19 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่