อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่

  
    กระทรวงแรงงานจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มทักษะการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
นายอภัย จันทนจุลกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ในการจัดอบรมความรู้เทคนิคการควบคุมและจ้างงานก่อสร้าง เพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเทคโนโลยีของธุรกิจก่อสร้าง โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ปูนซีเมนต์ หรือการใช้ผลิตภัณฑ์แทนไม้ รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความถูกต้องและโปร่งใส
สำหรับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการนี้ประกอบไปด้วยบุคลากรจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนกว่า 300 คน
 
28 มีนาคม 2550 , 14:58 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   พยนต์ - สุธิดา สวท. เชียงใหม่