เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

  
    ศาลจังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนมีบทบาทในกระบวนการระงับข้อพิพาทของสังคม
จากกรณีที่สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ได้ส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนมีบทบาทในกระบวนการระงับข้อพิพาทของสังคม ศาลจังหวัดเชียงใหม่จึงได้เปิดโครงการ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนในอำเภอเมือง ณ สำนักงานแขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ มีนายพิชัยวัฒน์ อุตะเดช อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานในพิธี
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 กล่าวว่า การเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาท ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่อง เป็นการหาแนวทางระงับข้อพิพาทโดยอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนเป็นคนกลางในการประสาน ทำให้ประชาชนไม่ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาล เป็นการอำนวยความสะดวกและลดปริมาณคดีในศาลได้เป็นอย่างมาก
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 กล่าวต่ออีกว่า โครงการนี้ประชาชนสามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชนและสังคม ทั้งนี้ในอนาคตจะมีการเพิ่มจุดบริการให้มากขึ้น
 
28 มีนาคม 2550 , 15:00 น. , อ่าน 1258  

 ข่าวโดย   พยนต์ - สุธิดา สวท. เชียงใหม่