กระทรวงสาธารณสุขเปิดตัว “โครงการโรงพยาบาลสายใยรัก”

  
    
กระทรวงสาธารณสุขเปิดตัว “โครงการโรงพยาบาลสายใยรัก” เพื่อเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จากอัตราเดิมที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการเปิดประชุมและเปิดตัว “โครงการโรงพยาบาลสายใยรัก และโครงการคนไทยไร้พุง” โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขทั่วประเทศประมาณ 250 คนมารับนโยบาย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถบริหารทั้ง 2 โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยถึงสาเหตุในการเปิดตัวโครงการโรงพยาบาลสายใยรักว่า ขณะนี้พบว่าทั่วประเทศไทย มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเพียงร้อยละ15 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือร้อยละ 25 และถึงแม้จะมีการรณรงค์ส่งเสริมให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นาน 6 เดือนมาอย่างต่อเนื่อง แต่พบว่าเมื่อปีที่ผ่านมา อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น ซึ่งก็ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้น้อมรับแนวพระราชดำริของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรราชาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงจัดตั้งโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกคนไทย ให้เห็นความสำคัญของครอบครัว โดยภารกิจหลักของโครงการนี้คือ การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยเน้นการดูแลและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มนมแม่ในชุมชน เพื่อให้สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน และกินนมแม่ร่วมกับอาหารอื่นๆ
อธิบดีกรมอนามัย ยังกล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้ได้หาช่องทางสนับสนุนกฎหมายสำหรับหญิงหลังคลอดที่ทำงานในโรงงาน ให้ลาคลอดได้มากกว่า 45 วัน จัดหาผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำแม่คลอดใหม่ปั๊มนมให้ลูกดื่ม และสนับสนุนให้สถานที่ทำงาน มีศูนย์เด็กเล็กและมีมุมให้แม่บีบน้ำนมเก็บไว้ให้ลูกได้ในขณะทำงาน ซึ่งช่องทางเหล่านี้จะช่วยให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
 
28 มีนาคม 2550 , 16:18 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่