สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น

  
    
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดการประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ “รณรงค์และพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยแรกเกิดถึง 5 ปี"
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวการจัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ “รณรงค์และพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยแรกเกิดถึง 5 ปี” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาไอคิวและอีคิวเด็กไทยในวัย 5 ขวบปีแรก โดยนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตตระหนักถึงสถานการณ์ของเด็กไทยในยุคนี้ที่เริ่มมีปัญหาในเรื่องของระดับสติปัญญา จึงได้พยายามเน้นให้ผู้ปกครอง ครู และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เด็กมีศักยภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีขึ้น สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการประกวดภาพยนตร์สั้นขึ้นเพราะภาพยนตร์สั้นที่ดีจะช่วยสื่อความหมายที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างความจดจำให้แก่ผู้รับชมได้เป็นอย่างดี
สำหรับการประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ“รณรงค์และพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยแรกเกิดถึง 5 ปี” แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ประเภทนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ชิงเงินรางวัลรวมเกือบ 200,000 บาทพร้อมโล่รางวัลจากอธิบดีกรมสุขภาพจิต สนใจติดต่อรับใบสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ต พลาซา หรือ บริษัทโฟร์ตี้ ไฟฟ์ ออร์แกไนเซอร์ แอนด์ มีเดีย จำกัด และส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ถึง 13 พฤษภาคม 2550 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 086-9119638 และ www.dseason.com ภาพยนตร์ที่ชนะการประกวดจะถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา IQ และ EQ ต่อไป
 
28 มีนาคม 2550 , 16:30 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่