คนไทยอายุ 35 ปีขึ้นไปอ้วนลงพุง ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการคนไทยไร้พุง

  
    
คนไทยที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไปอ้วนลงพุงกว่า 9 ล้านคน ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขเร่งรณรงค์เพื่อให้คนไทยไร้พุง ตั้งเป้าร้อยละ 65 ของคนอายุ 15 จะไร้พุง
นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากการสำรวจในปี 2547 พบคนไทยอายุมากกว่า 35 ปี จำนวน 9 ล้าน 3 แสนคน อยู่ในภาวะอ้วนลงพุง มีรอบเอวเกินมาตรฐาน คือผู้ชายไม่ควรมีรอบเอวเกิน 36 นิ้วและผู้หญิงไม่ควรเกิน 32 นิ้ว ซึ่งคนกลุ่มนี้พบว่าเป็นเบาหวานมากกว่าคนไม่อ้วน 3 เท่า มีความดันโลหิตสูงและไขมันคลอเรสเตอรอลในเลือดสูงมากกว่า 2 เท่า เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองมากกว่าเท่าตัว ดังนั้นเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ สร้างสุขภาพดีป้องกันการเจ็บป่วย กระทรวงสาธารณสุข ได้รณรงค์โครงการคนไทยไร้พุง และมอบนโยบายให้ผู้บริหารทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ในการลดน้ำหนักและขนาดรอบเอว ทั้งตนเองและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน ให้บริโภคอาหารครบ 5 หมู่อย่างเพียงพอ ไม่ทานอาหารหวาน มันและเค็ม อีกทั้งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
ปีนี้กรมอนามัยตั้งเป้าให้ร้อยละ 65 ของประชาชนไทยที่มีอายุอายุ 15 ปีขึ้นไปซึ่งมีประมาณ 45 ล้านคน ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที
 
28 มีนาคม 2550 , 16:31 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่