ไทยและอินโดนีเซียประชุมคณะกรรมการหารือทางทหารระดับสูง

  
    
ไทยและอินโดนีเซียประชุมคณะกรรมการหารือทางทหารระดับสูงครั้งแรก ที่จังหวัดเชียงใหม่
พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประธานร่วมฝ่ายไทยและพลอากาศเอก โจโก ซูยานโต ผู้บัญชาการทหารสูงสุดอินโดนีเซีย ประธานร่วมฝ่ายอินโดนีเซีย ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการหารือทางทหารระดับสูง ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเชอราตัน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการประชุมร่วมในลักษณะทวิภาคีระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพอินโดนีเซีย และมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงจากกองบัญชาการทหารสูงสุดและเหล่าทัพร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการขณะนี้จะมีบทบาทสำคัญต่อการให้คำแนะนำปรึกษาและให้ความเห็นชอบโครงการความร่วมมือต่างๆที่เหล่าทัพเสนอ กำกับดูแลและประเมินผลการดำเนินงาน ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการ คือ มีการลงนามในข้อตกลงของคณะกรรมการ ในช่วงเย็นวันนี้ อีกทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบกิจกรรมและโครงการร่วมที่ทั้ง 2 ฝ่ายเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
สำหรับหัวข้อการประชุมที่หยิบมาพูดคุยในครั้งนี้คือ การมีส่วนร่วมของไทยในการลาดตระเวนร่วมกับอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เพื่อรักษาความปลอดภัยช่องแคบมะละกา การพิจารณาแต่งตั้งกำลังพลจากกองทัพเรือ กองทัพบกและกองทัพอากาศ ทหารไทย/จาการ์ตา เป็นรองผู้บัญชาการทหาร การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี การพัฒนาปาล์มน้ำมัน และสนับสนุนการลงทุนของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย สำรวจและผลิตในอินโดนีเซีย ความร่วมมือในการทำประมง และการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางทหารและความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของ 2 ประเทศ
 
28 มีนาคม 2550 , 17:28 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่