ไทยจะร่วมลาดตระเวนทางทะเลในช่องแคบมะละกา ร่วมกับอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ขณะเดียวกัน จะส่งรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไปประจำ ที่อินโดนีเซีย

  
    
พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวภายหลังร่วมประชุมคณะกรรมการหารือทางทหารระดับสูง ระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย โดยมีพลอากาศเอก โจโก ซูยานโต ผู้บัญชาการทหารสูงสุดอินโดนีเซีย และเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงสุดอินโดนีเซีย และเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของ 2 ประเทศร่วมประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก หลังจากจัดตั้งคณะกรรมการร่วม High Level Committee ซึ่งประเทศอินโดนีเซียนับเป็นประเทศที่ 2 ที่มีคณะกรรมการร่วมระหว่างประเทศ หลังจากที่ไทยจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกับประเทศมาเลเซีย สำหรับการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ Terms of Reference หรือข้อตกลงร่วมของ 2 ฝ่าย โดยมีประเด็นสำคัญเรื่องการลาดตระเวนทางทะเลในช่องแคบมะละการ่วม 4 ฝ่าย คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์และไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ ไทยติดขัดงบประมาณ แต่ปัจจุบันมีความชัดเจนที่จะเข้าร่วมลาดตระเวนอีกไม่นาน เพื่อแก้ปัญหาโจรสลัด การลักลอบค้าของหนีภาษี แรงงาน และน้ำมันเถื่อน ขณะเดียวกัน ไทยจะส่งรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไปประจำที่อินโดนีเซียเช่นเดียวกันกับอินโดนีเซีย จะส่งรองผู้ช่วยทูตทหารเรือมาประจำที่ไทย
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังกล่าวด้วยว่า ทั้งอินโดนีเซียและไทย จะร่วมดูแลการประมงในน่านน้ำเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการลักลอบจับปลา อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือสำรวจพลังงานน้ำมันและก๊าซและความร่วมมืออื่นๆ โดยมีกำหนดจะร่วมประชุมร่วมปีละครั้ง และผลัดกันเป็นเจ้าภาพ
 
28 มีนาคม 2550 , 17:30 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่