รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกระบุผู้ประกอบการควรสร้างตราสัญลักษณ์ของตนเอง รองจากไทยแลนด์แบรนด์ เพื่อให้สินค้าเป็นที่จดจำ

  
    
นางเบญจวรรณ รัตนประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “Brand Development & Brand Strategy” ณ โรงแรมโนโวเทล จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่าสินค้าทุกชนิดที่ผลิตในเมืองไทยและส่งออก จะสามารถใช้ไทยแลนด์แบรนด์ได้นั้นต้องมีมาตรฐาน คุณภาพ ทั้งนี้ตราไทยแลนด์แบรนด์เป็นที่นิยมมากในกลุ่มผู้ประกอบการ เพราะเป็นเหมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพที่สามารถส่งออกไปแข่งขันในตลาดโลกได้ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการต้องสร้างตราของตนเองเพื่อให้เป็นที่จดจำของลูกค้า โดยเห็นว่าภาคเหนือนั้นผู้ประกอบการมีศักยภาพและส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อให้แก่ผู้ประกอบการต่างประเทศ ดังนั้นควรมีการเจรจาต่อรองกับลูกค้า โดยมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเองแล้วติดตราสัญลักษณ์ของตนเพื่อให้เป็นที่จดจำของลูกค้า สำหรับภาคเหนือนั้นมีจุดแข็งรองจากภาคกลางในการผลิตสินค้า จำพวกของตกแต่ง ผ้า และมีศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ ขณะที่พบว่าสินค้าที่ผลิตในภาคเหนือเป็นร้อยละ 10 ของสินค้าที่ได้รับเครื่องหมายไทยแลนด์ แบรนด์
ขณะนี้กรมส่งเสริมการส่งออกวางแผนพัฒนาผู้ผลิตรายใหม่ออกไปยังต่างประเทศ 3 กลุ่ม คือกลุ่มแฟชั่น ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และสินค้าธุรกิจบริการและอื่น ๆ โดยจะสร้างแบรนด์หรือตราสัญลักษณ์ใน 4 กลุ่มหลัก คือ Commercial Brand, Designer Brand, Whole Saler Brand และ Yong Designer Brand
 
28 มีนาคม 2550 , 21:30 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่