ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้ว

  
    
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้ว อย่างไรก็ตามทางจังหวัดขอความร่วมมือประชาชนให้งดการเผาในที่โล่ง
นายธงชัย วงษ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์มลพิษทางอากาศ ในจังหวัดเชียงใหม่ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ระดับมาตรฐานแล้ว เนื่องมาจากสภาพธรรมชาติความกดอากาศสูงลดลง มีฝนตก ลมพัดแรง ในช่วงวันที่ผ่านมา ประกอบกับการเผาในที่โล่งลดลง ด้วยความร่วมมือของประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามค่าฝุ่นละอองยังคงมีแนวโน้มสูงอยู่ จึงขอให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆดำเนินการตามมาตรการลดมลพิษทางอากาศ โดยให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างในการงดการเผาทุกชนิด ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดการเผาทุกชนิด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่มีการอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมฝุ่นละอองจากการขนส่งวัสดุ การก่อสร้าง การขุดดิน ขนดิน อย่างเคร่งครัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังกล่าวอีกว่า หากพบการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม การเผาในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ ที่รกร้างว่างเปล่า เผาขยะกิ่งไม้ ใบไม้ตามบ้านเรือน และไฟป่า ให้แจ้งหน่วยราชการในพื้นที่
 
28 มีนาคม 2550 , 21:32 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่