ประชุมเจ้าอาวาสวัดทั่วพื้นที่ภาค 7 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    จัดประชุมเจ้าอาวาสวัดทั่วพื้นที่ภาค 7 ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานด้านพระพุทธศาสนา
พระเทพรัตนสุธี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายแนวทางการดำเนินงานของวันต่าง ๆ ในพื้นที่ภาค 7 และจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมกว่า 1,500 รูปที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองเจ้าคณะภาค 7 กล่าวบรรยายตอนหนึ่งว่า ในการดำเนินงานด้านพระพุทธศาสนานั้น เห็นควรยึดหลักพุทธประสงค์ 3 ประการคือ อัตถะ ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม หิตะ คือความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ สุขะ ให้เกิดความสุขกายสบายใจที่ได้อาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และในโอกาสนี้ ได้มีการถวายเอกสารตราตั้งสำหรับเจ้าอาวาสวัดที่เข้าร่วมประชุมด้วย
 
29 มีนาคม 2550 , 11:15 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่