อากาศเชียงใหม่เข้าสู่เกณฑ์ปกติแล้ว

  
    
อากาศเชียงใหม่เข้าสู่เกณฑ์ปกติแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนป้องกันปัญหามลพิษระยะยาว เปลี่ยนวิถีชีวิตเกษตรกรงดการเผา
นายกองเอกวิลาส รุจิวัฒนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้อากาศในเชียงใหม่ดีขึ้น โดยฝุ่นละอองและหมอกควันลดลงจนอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติเท่ากับทุกปีที่ผ่านมาในระยะเดียวกัน ในส่วนของการเผาพื้นที่เกษตรของเกษตรกรในภาคเหนือนั้น เป็นวิถีชีวิตที่มีมานาน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบให้หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่วางแผนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือแนวทางที่ดีกว่าในการเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก งดการเผาทุกชนิด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่า หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษยังคงปฏิบัติการต่อเนื่องและได้เพิ่มภารกิจในการชี้เป้าพื้นที่ที่มีการเผาในที่โล่ง หากพบว่ายังมีการเผาต่อเนื่องก็จะส่งชุดปฏิบัติการไฟป่าเข้าพื้นที่และประชาสัมพันธ์เชิงรุก ขณะเดียวกันในขณะนี้ได้มอบหมายให้นายอำเภอสันกำแพงเข้าไปพูดคุยกับผู้ประกอบการไม้อบมะม่วงและให้นายอำเภอหางดงเข้าไปพูดคุยกับผู้ประกอบการเผาอิฐและตุ๊กตาเซรามิกเพื่อหาแนวทางร่วมแก้ไข ________________________________
 
30 มีนาคม 2550 , 08:35 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ศศิ สวท.เชียงใหม่