กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบนโยบายหลัก 5 นโยบาย

  
    
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบนโยบายหลัก 5 นโยบาย ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้แก่ผู้นำองค์กรท้องถิ่น
นายกิตติ สมานไทย อธิบดีสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ เป็นประธานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชนและการสวัสดิการชุมชนระดับท้องถิ่น ตามโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด โดยได้มอบหมายนโยบาย 5 เรื่องหลัก ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินการในระยะต่อไป คือจะจัดทำสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน พัฒนาศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลที่มีคุณภาพ จัดทำจังหวัดน่าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชนและดำเนินการจัดทำกฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชนและครอบครัวให้ทันสมัย ซึ่งทั้ง 5 นโยบายดังกล่าว จะถูกผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติด้านเด็กและเยาวชน ปี 2550
ในปัจจุบันนั้น พบว่ามีเว็บไซต์ที่เผยแพร่รูปและข้อความที่ไม่สมควรอยู่ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ประสานกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้เฝ้าระวังติดตามและปิดเว็บไซต์เหล่านั้น ทั้งนี้ต้องอาศัยทุกฝ่าย ทั้งพ่อแม่และผู้ปกครอง ช่วยควบคุมดูแลเด็กไม่ให้หมกมุ่น และในวันเสาร์นี้จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางดำเนินการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วย ________________________________
 
30 มีนาคม 2550 , 08:36 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ศศิ สวท.เชียงใหม่