เชียงใหม่ตั้งเป้าตายไม่เกิน 12 คนช่วงสงกรานต์

  
    
จังหวัดเชียงใหม่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งเป้ามีผู้เสียชีวิตไม่เกิน 12 คน
นายกองเอกวิลาส รุจิวัฒนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2550 โดยปีนี้ได้กำหนดให้วันที่ 11-17 เมษายน 2550 เป็นช่วง 7 วันอันตรายที่ทุกฝ่ายต้องทำงานอย่างเข้มแข็ง ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ร้อยละ 15 โดยปีนี้จะไม่ให้มีผู้เสียชีวิตเกิน 12 คน มีผู้บาดเจ็บไม่เกิน 155 คน และควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเกิน 137 ครั้ง
ในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจราจรนั้นตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดชุดจรยุทธ์ 60 ชุด ลาดตระเวนเคลื่อนที่เร็วเพื่อถึงจุดหมายทันการณ์ ขณะที่สำนักงานทางหลวงที่ 1 และที่ 2 ได้สำรวจเส้นทางอันตรายในเชียงใหม่และหาแนวทางแก้ไขระยะสั้นจะติดตั้งป้ายเตือน ระยะกลางจะติดไฟสัญญาณแบ่งพื้นที่ถนน และระยะยาวจะทำการปรับปรุงถนนและตัดเหลี่ยมเขาในเส้นทางบางแห่งที่อันตราย ขณะที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายจราจร ประชาสัมพันธ์ทั้งก่อนและหลังเทศกาล จัดหน่วยแพทย์พยาบาลฉุกเฉิน ติดตามประเมินผลการทำงานและรายงานผลการทำงานต่อสื่อมวลชนทุกวัน ส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่จะจัดรายการสัญจรปลอดภัยม่วนใจ๋ปีใหม่เมือง ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วย
 
30 มีนาคม 2550 , 08:39 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – ศศิ สวท.เชียงใหม่