ตัวแทนเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือรวมตัวประท้วง JTEPA

  
    ตัวแทนเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือรวมตัวประท้วงและแสดงจุดยืนต่อต้านการลงนามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น(JTEPA)
ตัวแทนคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือรวมตัวกันนำป้ายผ้าและข้อความประท้วงและแถลงการณ์ต่อต้านตัวแทนกงสุลญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ที่หน้าอาคารบิซิเนสเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานกงสุลญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550 อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศลงนามผูกพันตามพันธะกรณีในหนังสือสัญญาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น(JTEPA) โดยที่ยังไม่ผ่านการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเตรียมที่จะเดินทางไปลงนามกับรัฐบาลญี่ปุ่นในวันที่ 3 เมษายนนี้ ทางกลุ่มเห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบหลายด้าน กล่าวคือ กระทบต่อทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเกษตรกรผู้ใช้จุลชีพตามธรรมชาติ เป็นบ่อนทำลายความหลากหลายทางพันธุกรรมในระยะยาว มีการนำเข้าขยะของเสียอันตรายจากญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น อย่างน้อย 40 รายการ ส่งผลกระทบต่อปริมาณการสาธารณสุขในไทย และคุ้มครองนักลงทุนญี่ปุ่นให้มีอำนาจเหนือรัฐบาลไทย ทางกลุ่มจึงเรียกร้องให้เลื่อนการลงนามออกไปก่อน จนกว่าร่างความตกลง JTEPA จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างกว้างขวาง โดยในร่างความตกลงจะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 4 ประเด็นข้างต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชน และประเทศชาติโดยตรง
ในการเดินทางมาครั้งนี้ ทางกลุ่มไม่ได้ยื่นหนังสือให้แก่ตัวแทนกงสุลญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่เพียงแต่มาอ่านแถลงการณ์เพื่อแสดงจุดยืนแล้วจึงแยกย้ายสลายตัวในเวลาต่อมา ________________________________
 
30 มีนาคม 2550 , 08:52 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ศศิ สวท.เชียงใหม่