นักเรียนโรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม ศึกษาดูงาน ที่สถานีวิทยุเเห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

  
    นักเรียนโรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม ศึกษาดูงาน ที่สถานีวิทยุเเห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาประสบการณ์ และความสามารถตลอดจนทักษะต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้
วันนี้ เวลา 14.15 นาฬิกา คณะครูเเละนักเรียน ชั้นประถมปีที่ 3-6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเเผนกประถม ได้เดินทางมาทัศนศึกษาที่สถานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการศึกษาภาคฤดูร้อนในโครงการ ผจญภัยนอกกะลารุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ และความสามารถตลอดจนทักษะต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ของเด็กนักเรียน โดยจะจัดการศึกษาโดยตรงจากแหล่งวิทยาการความรู้ต่างๆภายนอกห้องเรียน
การเดินทางมาทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่สถานีวิทยุเเห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ เริ่มจากร่วมกันรับฟังวิทยากรของสถานี บรรยายสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานในสถานีวิทยุ หลังจากนั้นได้เเบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อเวียนกันเข้าศึกษา 3 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนเเรก ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคซึ่งนักเรียน ได้ทดลองใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องบันทึกเสียง ในส่วนที่สองนั้น นักเรียนได้เข้าชมการปฏิบัติงานจริงของผู้ประกาศภายในห้องถ่ายทอดของสถานี เเละสุดท้ายได้เข้าชม ห้องนิทรรศการชนเผ่าภายในสถานี ซึ่งได้จัดเเสดง เสื้อผ้าเเละเครื่องดนตรี ของชนเผ่าต่างๆในประเทศไทย พร้อมรับฟังประวัติความเป็นมา จากวิทยากรของสถานี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้นประถมเป็นอย่างมาก
 
30 มีนาคม 2550 , 17:12 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ศศิ เปี่ยมวิริยะกุล นิสิตฝึกงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย