เปิดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านป่าสักงาม

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านป่าสักงาม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระบุมีอีก 40 แห่งที่จะปรับปรุงแหล่งพลังงานชุมชน
ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านป่าสักงาม โครงการห้วยคั่ง ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาด 37 กิโลวัตต์ และออกแบบระบบควบคุมให้สามารถขนานจ่ายเข้าระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)ได้ ซึ่งจะทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 162,000 หน่วย ซึ่งกระทรวงพลังงานใช้งบประมาณในการปรับปรุงประมาณ 3.7 ล้านบาท และจะมอบโครงการให้บ้านป่าสักงามบริหารจัดการต่อไป ซึ่งจะสามารถนำรายได้จากการขายไฟฟ้าเข้าสหกรณ์ชุมชนได้เฉลี่ย 5 แสนบาทต่อปี โดยเงินจำนวนดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้มีโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากจำนวน 40 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปซ่อมแซมเพื่อเป็นแหล่งพลังงานและเป็นแหล่งรายได้ให้ชาวบ้าน แต่ละแห่งจะใช้งบประมาณในการซ่อมแซมประมาณ 3-4 ล้านบาท แต่ละแห่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 1.5 เมกะวัตต์ โดยจะเริ่มทยอยทำตามแผนซึ่งคาดว่าจะทำได้ปีละ 5 โครงการ
 
30 มีนาคม 2550 , 17:16 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่