เปิดนิทรรศการพลังงานชุมชนที่โรงเรียนบ้านป่าสักงาม

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดนิทรรศการพลังงานชุมชนที่โรงเรียนบ้านป่าสักงาม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการพลังงานชุมชนที่โรงเรียนบ้านป่าสักงาม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดรายจ่ายด้านพลังงานในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาหมู่บ้านในการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสม มีการแสดงอุปกรณ์ประหยัดพลังงานรูปแบบต่างๆ เช่น เตาซุปเปอร์อั้งโล่ หม้อต้มก๋วยเตี๋ยวประสิทธิภาพสูง ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ชุดอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังกล่าวด้วยว่า ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยซึ่งเป็นเกษตรกร มีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาก เช่น ฟางข้าว แกลบ กากอ้อย แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของวัสดุเหลือทิ้งที่สามารถนำมาทำเป็นพลังงานทดแทนได้ รัฐบาลจึงเข้ามาสนับสนุนและรณรงค์ให้ประชาชนหันมาตระหนักและใช้พลังงานทดแทนกันมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าของผลิตผลจากการเกษตรและเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
 
30 มีนาคม 2550 , 17:16 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่