รัฐบาลยินดีรับซื้อพลังงานทดแทนจากชุมชนในราคาดี

  
     รัฐบาลยินดีรับซื้อพลังงานทดแทนจากชุมชนในราคาดี ขอเพียงชุมชนร่วมใจพัฒนาพลังงานทดแทนแก้ปัญหาพลังงานขาดแคลนและปัญหาสังคม
นายปิยะสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า รัฐบาลส่งเสริมให้มีการพัฒนาพลังงานทดแทน ทั้งจากวัสดุเหลือใช้ พลังงานน้ำ ลม และขยะ โดยปัจจุบันพบว่ามีหลายแห่งที่สามารถดำเนินการพัฒนาพลังงานทดแทนได้สำเร็จและเป็นตัวอย่าง โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับซื้อพลังงานไฟฟ้าในราคาดีมากเพื่อเป็นการจูงใจให้มีการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อแก้ปัญหาพลังงานขาดแคลน นำพลังงานมาใช้ประโยชน์ และยังสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ เช่น การแปรรูปพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ที่ได้ผลได้แก่ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสามารถแปรรูปได้จากการเผาขยะและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ที่เทศบาลนครระยองมีการคัดแยกขยะโดยชุมชน และทำบ่อหมักแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าจากบ่อขยะจากความร่วมใจของประชาชนในชุมชนที่ร่วมกันคัดแยกขยะ และที่หลุมฝังกลบราชาเทวะของกรุงเทพมหานคร ที่นำขยะมาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าแก้ปัญหากลิ่นและแก๊สพิษ และสามารถขายไฟฟ้าเข้าระบบนำเงินมาพัฒนาชุมชนได้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังกล่าวด้วยว่าปัจจุบันตามระเบียบใหม่นั้นสามารถรับซื้อพลังงานไฟฟ้าคืนจากประชาชนและชุมชนในราคาดี จึงเป็นสิ่งจูงใจที่จะให้ชุมชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
 
30 มีนาคม 2550 , 17:17 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่