รายงานพิเศษ โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำชุมชนบ้านป่าสักงาม

  
    
รายงานพิเศษ : การรื้อฟื้นพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำชุมชนบ้านป่าสักงาม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งพลังงานของชุมชนที่ทำรายได้สู่ครัวเรือน
พลังงานน้ำเป็นอีกพลังงานหนึ่งที่สามารถแปรรูปเป็นไฟฟ้าได้ ปัจจุบันมีแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กมากกว่า 40 แห่งทั่วประเทศที่กระทรวงพลังงานกำลังรื้อฟื้นพัฒนาเพื่อทดแทนการขาดแคลนพลังงาน โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำชุมชนบ้านป่าสักงาม โครงการห้วยคั่ง ตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นอีกแห่งหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอนุมัติเงินรื้อฟื้นโครงการเดิมที่ทิ้งร้างไว้ด้วยงบประมาณ 3.7 ล้านบาท ปัจจุบันสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 37 กิโลวัตต์ เพื่อส่งขายเข้าระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยประมาณการว่าสามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้ 5 แสนบาทต่อปี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลและคนในชุมชนร่วมบริหารจัดการและนำเงินนี้ไปพัฒนาชุมชนขนาด 200 ครัวเรือนประชากรกว่า 300 คน นายปิยะสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กมากแห่งนี้หากมองในแง่การลงทุนถือว่ารัฐบาลได้เล็งเห็นว่าที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งรายได้ของชุมชนแม้ว่าส่วนใหญ่จะมีไฟฟ้าใช้แล้ว แต่ก็สามารถนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายไฟฟ้ามาเป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยมีหน่วยงานกระทรวงพลังงานเป็นพี่เลี้ยง
ด้านนายดวงแก้ว สะอาดล้วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลวงเหนือกล่าวว่าการบริหารจัดการจะเน้นที่ความร่วมมือของชุมชนตามข้อตกลงร่วมกัน ส่วนเงินที่ได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าจะแบ่งให้ทั้งชาวบ้าน ชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้รับในสัดส่วนที่เหมาะสมตามข้อตกลง
ด้านนายคำปิง ดวงดี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าสักงามกล่าวว่าชาวบ้านรู้สึกยินดีที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยคั่งกลับมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกครั้ง เป็นความสำเร็จของทุกคนในชุมชนที่ช่วยกันพลิกฟื้นคืนป่าต้นน้ำ ยุติการตัดไม้ทำลายป่า จนทำให้น้ำที่เคยแห้งขอดกลับมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าขายได้
ปัจจุบันยังมีโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอีกกว่า 40 แห่งทั่วประเทศที่รัฐบาลเตรียมสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าไปรื้อฟื้นพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นรายได้เข้าชุมชน ผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
31 มีนาคม 2550 , 14:06 น. , อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่