รมว.พลังงานตรวจเยี่ยมโครงการผลิตไฟฟ้าแม่สาบ อ.สะเมิง

  
    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตรวจเยี่ยมโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ดร.ปิยะสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สาบ บ้านทรายมูล ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว ปิดกั้นลำน้ำแม่สาบ กักเก็บน้ำได้ประมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ผันน้ำผ่านท่อเหล็กส่งน้ำหุ้มคอนกรีต ความยาว 720 เมตร ไปยังโรงไฟฟ้า สามารถติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกำลังผลิต 680 กิโลวัตต์ 2 เครื่อง มีกำลังผลิตไฟฟ้า 1,360 กิโลวัตต์ ผลิตไฟฟ้าปีละประมาณ 4.8 ล้านหน่วย ส่งไฟฟ้าไปยังบ้านเหล่าแสนตอง ตำบลสะเมิงใต้ และผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2531 เป็นต้นมา ขณะนี้นับว่าดำเนินการคุ้มทุนแล้วเพราะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าขายได้และยังแก้ปัญหาพลังงานขาดแคลน สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและส่งกลับไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้
 
31 มีนาคม 2550 , 15:55 น. , อ่าน 1317  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่