การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล เวียงกุมกามมินิมาราธอน ครั้งที่ 3

  
    อำเภอสารภีกำหนดจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล เวียงกุมอำเภอสารภีกำหนดจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล เวียงกุมกามมินิมาราธอน ครั้งที่ 3 เพื่อหารายได้เข้ากองทุนพัฒนาเวียงกุมกาม ซึ่งเป็นแหล่งโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเชียงใหม่
นายธานินทร์ สุภาแสน นายอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่แถลงว่า อำเภอสารภีมีกำหนดจัดกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่งการกุศล เวียงกุมกาม มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2548 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดหารายได้เข้ากองทุนพัฒนาเวียงกุมกาม ใช้ในการทำนุบำรุง ดูแลรักษาโบราณสถาน ศูนย์ข้อมูลและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยเมื่อช่วงที่ผ่านมา
สำหรับการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล เวียงกุมกามมินิมาราธอน ครั้งที่ 3 จะเริ่มต้นการแข่งขันเวลา 06.00 น. ของวันที่ 9 ตุลาคม 2548 ที่บริเวณศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เส้นทางภายในบริเวณเวียงกุมกาม แล้วกลับมาเข้าเส้นชัยที่เดียวกับจุดเริ่มต้น แบ่งการแข่งขันออกเป็นวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ และแบ่งประเภทผู้เข้าร่วมแข่งขันสำหรับเพศชาย 7 รุ่นอายุ และเพศหญิง 6 รุ่นอายุ โดยผู้ชนะเลิศทั้งประเภทชายและหญิงรวมทุกกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยเกียรติยศของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นอกจากนั้นยังมีเหรียญและถ้วยรางวัลในแต่ละกลุ่มอายุอีกมากมาย ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ หรือที่ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกามระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม ก่อนการแข่งขัน
 
, อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 27 กันยายน 2548