คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอาคารวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อรองรับบริการประชาชนและนักศึกษาแพทย์

  
     นายแพทย์สุพจน์ วุฒิการ คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับเป็นภาควิชาที่ 20 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งอาคารดังกล่าวจะใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ การวิจัย การบริการผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยใน ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค สนองนโยบายรัฐบาล
 
, อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่